Søppel­henting forsinket etter vindskade på reno­vasjonsbil