Virke: Nordmenn vil bruke mindre på julehan­delen i år enn i koro­natiden

foto