Første spadetak: Nå blir det endelig nytt museumsbygg

foto