Randi Røsnes har drevet Randis Butikk i Vik i 17 år. Foto: Norma Moen

Alt er mulig

En gjeng damer som dannet egen syklubb, var årsaken til at Randi skapte sin egen arbeidsplass. En arbeidsplass som nå mange nå setter stor pris på, og som daglig benyttes av flittige hender. Randis Systue på Sømna er blitt et viktig sted for mange.