Torgnes etter møte med stats­rådene: - De har sett «galskapen» i det utsendte forslaget

foto