Plansjefen går av med pensjon, ingen søkte på stillingen hans

foto