Knytter bånd mellom havbruk på Helge­land og Polen

foto