Kan søke om gratis KS-advokat ved anke, men kommunen er ikke uten risiko