Kan søke om gratis KS-advokat ved anke, men kommunen er ikke uten risiko

foto
KS tilbyr seg å dekke deler av kostnadene kommunen vil kunne få ved å anke til Høyesterett. Her KS-advokatene Solfrid Vaage Haukaas og Frode Lauareid på videolink. Foto: Simon Aldra