Poli­tikerne tvilte seg fram til vedtak om barne­hager