Hvert sjette gårdsbruk er blitt lagt ned siden 2010

foto