Disse har fått koronamidler fra Brønnøy kommune

foto