– Markedet trenger flere «rime­lige» boliger

Svenn Gunnar Halsen hos Advokatfellesskapet tror økt tilgang på rimelige eneboliger sentrumsnært kan gi mer fart i markedet. Foto: Bård Pedersen