Regnsom­meren: Vevel­stad-måler viser at vi har fått mer enn meteren