Sp-topper tok med seg innspill, men hadde få løfter