Første gang samenes nasjonaldag ble markert i Oslo rådhus, var 6. februar 2003. Arrangementet ble gjennomført etter initiativ fra det samiske miljøet. I dag, 20 år seinere, inviterte Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) til nok en feiring.

– Samenes nasjonaldag er en festdag for alle samer, for nasjonen og for Oslo. Denne dagen markerer stolthet over samisk kultur, identitet, språk og historie. Vi viser at det samiske er en del av vår felles historie og kulturarv, sier Borgen.

Oslo-ordføreren tok imot kong Harald, kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til en storstilt feiring av samenes nasjonaldag, vel viten om at arrangementet også skulle ta imot 500 øvrige gjester til feiringen.

På rådhuset ble det holdt taler, vist kunstneriske innslag og joik mandag morgen.

Støre gratulerer og beklager

– I dag feirer vi samenes nasjonaldag, og jeg vil gratulere alle med dagen. Dette er en festdag der vi løfter fram den rike og mangfoldige samiske kulturen, og viser at vi er stolte av samene. Jeg er glad for å se at samisk språk og kultur for hvert år blir mer synlig i samfunnet. sier statsminister, Jonas Gahr Støre (Ap).

Samtidig som statsministeren medbringer sine lykkønskninger, retter han også en pekefinger:

– Vi vet at samer fortsatt opplever fordommer, diskriminering og rasisme. Det er uakseptabelt. I Norge skal vi i alt vårt mangfold møte hverandre ansikt til ansikt som vi er. Selv om vi har en jobb i gjøre med å ta vare på vår samiske kulturarv, heises det samiske flagget opp på stadig flere flaggstenger.

Taler og sang i Tromsø

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø inviterte til nasjonaldagsfrokost på rådhuset mandag morgen.

Selv holdt Wilhelmsen nasjonaldagstale, mens koret Gáisi Jienat fremførte den samiske nasjonalsangen, «Sámi soga lávlla».