Arbeidsgruppen er én av fem grupper som har utredet helsetjenestene i Nord-Norge. Arbeidsgruppe 1, som har utredet akuttberedskapen, har foreslått tre alternativer for alle sykehusene.

Alternativet som de anbefaler, er å legge ned akuttberedskapen i Lofoten, og gå fra to til ett sykehus på Helgeland, ifølge arbeidsgruppas rapport.

Det foreslås også at UNN Narvik endres til ett sykehus med betydelig økning i planlagt behandling og fødestue. Gruppen anbefaler at Harstad derfor overtar akutt- og døgnaktiviteten som ville tilhørt Narvik.

Endelig plan vedtas i april

Arbeidsgruppen skriver at forslagene vil være «mindre personellkrevende og legger til rette for robuste og fleksible fagmiljø».

Det er ingen foreslåtte endringer i akuttilbudet på sykehusene i Finnmark.

De første forslagene til arbeidsgruppen er nå levert, og Helse Nord skal satte sammen forslag fra de fem gruppene til et helhetlig forslag. Det vil så sendes på høring før en endelig plan vedtas i april neste år.

Oppdraget om å omstille sykehusene i Nord-Norge kommer fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

NSF: Kode rød

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er bekymret for situasjonen.

– Vi har meldt kode rød. Dette er en så viktig sak for landets bosetningsmønster, beredskap og pasientsikkerhet at både Stortinget og regjeringen er nødt til å ta eierskap til prosessen, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF.

Senterpartiet er tydelige på at det er viktig å beholde helsepersonell i Nord-Norge, og at de derfor ikke vil kutte i akutt- eller fødetilbudet.

– Ingen akutt- eller fødetilbud i dagens vedtatte sykehusstruktur kan kuttes. Regjeringserklæringa er klar på at regjeringen vil utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytt mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus og styrke den lokale akuttberedskapen, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) fra Nordland.