Vegvesenet med ny tjeneste: Varsler ved stenging av tunnel og bro