En innstramming betyr at programmet bare kan forlenges hvis deltakeren har arbeid eller arbeidspraksis, skriver regjeringen i en pressemelding.

Regjeringen foreslår også at kommunen kan avslå å tilby introduksjonsprogram for personer som har jobb eller tilbud om arbeid.

I tillegg sender regjeringen et forslag på høring om å pålegge kommunene å etablere og drifte mottak.

– Dette er en løsning regjeringen ikke ønsker å ta i bruk. Samtidig er situasjonen uforutsigbar, og med en så rask økning i ankomster, må vi være forberedt på at situasjonen kan bli en annen ute i kommunene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Flyktningtall skutt i været

Forslag til endringene ble lagt fram av Mehl og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse tirsdag. Det skjer etter at antallet ukrainske flyktninger som kommer til Norge, har skutt i været den siste tiden.

Totalt har 65.000 personer fra Ukraina søkt om asyl i Norge etter at krigen brøt ut, og 29.000 av disse har kommet hittil i år. Seks uker på rad har det kommet over 1000 ukrainere i uken, og man må tilbake til krigens første uker for å finne like høye tall.

– Derfor vurderer vi ulike tilpasninger og tiltak for å håndtere de økte ankomstene. Hva disse tiltakene er, må vi komme tilbake til, sier Mehl.

– Ser på årsaker

– Gjøre dere disse endringene fordi det har blitt for attraktivt å komme som ukrainsk flyktning til Norge?

– Det er viktig for oss å gå inn i årsakene til hvorfor vi får flere flyktninger enn våre naboland. Det er ikke riktig at Norge skal være uforholdsmessig mye bedre enn for eksempel våre naboland, sier Mehl.

Brenna understreker at endringene er med på å arbeidsrette introduksjonsprogrammet tydeligere for å få flere ukrainere inn i arbeid.

Fem nye mottak i uken

I løpet av oktober skal Utlendingsdirektoratet (UDI) opprette mellom 2000 og 3000 ekstra mottaksplasser. I praksis betyr det at det kommer fem nye mottak i uken. Disse kommer i tillegg til 28 nye mottak som ble etablert i august.

UDI har nå tildelt nye 33 rammeavtaler, med 27 ulike leverandører, om drift av nye akuttinnkvarteringer rundt omkring i landets kommuner. Avtalene innebærer mulighet til å utløse inntil 20.000 beredskapsplasser.

– Belegget i våre mottak har økt med nesten 6000 beboere siden juni. Så på tross av at kommuner bosetter i raskt tempo, har UDI behov for å øke mottakskapasiteten, sier UDI-direktør for mottak og retur, Borghild Fløtre, i en pressemelding.

Samarbeid med arbeidslivet

Sammen med partene i arbeidslivet skal det også gjennomføres en informasjonskampanje om hvordan arbeidsgivere kan bidra.

Ukrainere med videregående opplæring fra før skal få tilbud om minst 15 timer arbeidsrettede elementer i uken som del av introduksjonsprogrammet, eller at det må utgjøre 50 prosent av programtiden.