Søndagens snittpris per kWh er 3,2 øre lavere enn lørdag og 0,8 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen søndag på 1,001 kroner per kWh er mellom klokken 15 og 16. Den er 49,8 øre lavere enn lørdag og 11,6 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 1,16 kroner.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 50,02 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.