Over 3 milliarder kroner skal fordeles til kommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet, foreslår regjeringen.

– Summen kommunene får er større enn ved forrige tildeling. Dette betyr at vertskommunene får mer penger til skole, barnehage, eldreomsorg og utvikling i sine lokalsamfunn, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Pengene er en andel av statens inntekter fra oppdrettsnæringen. I forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en ekstrabevilgning på 800 millioner kroner.

Utbetalingen vil skje etter at Stortinget har behandlet forslaget. Ifølge Fiskeridepartementet vil utbetalingen sannsynligvis skje før jul og senest på nyåret.

Til sammen utbetales det for årene 2022–2023 anslagsvis mer enn 300 millioner kroner mer enn i 2020–2021.