Ordfører kaller inn brannsjefen på teppet: - Feiing er fraværende

foto