Brann­sjefen vil utrede samar­beid om rednings­skøyta

foto