Brann­sjefen vil utrede samar­beid om rednings­skøyta

Brannsjef Geir Johan Hanssen sier han vil utrede et mulig samarbeid mellom brannvesenet i Brønnøy og Brønnøysund Sjøredningskorps for - hvis nødvendig - å berge «UNI Helgeland». Foto: Simon Aldra / BA