Disse trærne må vike for helikopteret

Skal ned: Noen av trærne på Sandnessjøen kirkegård er blitt så høye at de er i konflikt med helikopterlandingsplassen på sykehuset. Statsforvalteren har gitt tillatelse til felling. Noen av trærne i det sørlige hjørnet av Sandnessjøen kirkegård er blitt så høye at de kommer i konflikt med helikopterlandingsplassen på sykehuset. Nå har Statsforvalteren gikk tillatelse til felling. Foto: Mariann Vatne