KS krever at regjeringen prioriterer fastlegeordningen

foto