Regelbrudd hos mange svineprodusenter, men få alvorlige

foto