Søker om å sette ut badstue på flåte i popu­lært badeom­råde

foto
Stig Rande og Sør-Helgeland Hytteservice AS har søkt om å få legge ut en badstuflåte i Svarthopen nord. Foto: Simon Aldra