8. oktober 2021 utnevnte regjeringen et utvalg som skal se på hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden.

Huseiernes landsforbund ved generalsekretær Moren Andreas Meyer har sendt inn forespørsel om å bli med i Havbruksutvalgets referansegruppe.

– Vi har titlet vår henvendelse til Havbruksutvalget slik: «Problemstillingene Havbruksutvalget arbeider med kan ha omfattende konsekvenser for mange boligeiere i de berørte kystområdene", sier Meyer.

– Vi registrerer at referanseutvalget som er nedsatt ikke har noe medlem som representerer husholdningenes og boligeiernes interesser. Vi mener det er viktig for kvaliteten i arbeidet til Havbruksutvalget at også denne stemmen blir reflektert i beslutningsgrunnlaget. Vi ber derfor Havrettsutvalget å vurdere utvidelse av referanseutvalget med en representant som kan ivareta boligeiernes interesser, sier han.

Meyer mener manglende involvering av bolig og fritidsboligeiere i Havbruksutvalget, bare er ett av mange offentlige utvalg som jobber uten at vanlige folk med hus inviteres inn.

– Dette er nok et eksempel på et stort og viktig tema som kommer til å ha konsekvenser for mange boligeiere, og den stemmen blir ikke hørt i utvalgsarbeidet slik sammensetningen av referansegruppen er satt opp, sier generalsekretæren.

– Politikk er å balansere mellom motstridende hensyn og faglige interesser. Da er det veldig viktig at perspektivet vanlige folk; innbyggerne - boligeierne, de vanlige husholdningene ivaretas- Når vi ser på sammensetningen til havbruksutvalget her - så er det et utvalg satt frem slik at man får frem interessemotsetninger, men ingen hever stemmen når boligeierens rammet av disse beslutningene, mener Meyer.

Innspillet fra Huseiernes Landsforbund Foto: Skjermbilde fra Havbruksutvalget.no

Forskningsdirektør Linda Nøstbakken leder utvalget. Utvalget skal blant annet vurdere målsettingene for tillatelsesreguleringene, helheten i systemet og hvordan det kan tilpasses eksisterende og nye utfordringer.  Utvalget ønsker skriftlige innspill, og har bedt om å få det tilsendt innen 15.august- altså i dag.  Etter ønske fra utvalget er det satt sammen en referansegruppe bestående av sentrale nærings- og interesseorganisasjoner. Referansegruppen vil bli invitert til utvalget for å gi innspill om temaer som er viktige for utvalgets arbeid.https://havbruksutvalget.no/

Referansegruppen består av:

Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge

Robert Eriksson, Sjømatbedriftene

Linn Therese Skår Hosteland, Kystrederiene

Berit Aker Hansen, NNN

Kari Torp, Bellona

Sigurd Hytterød, Norske lakseelver

Øyvind Fjeldseth, Norges Jeger- og Fiskerforbund

Einar Juliussen, Norges Kystfiskarlag

Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag

Inge Arne Eriksen, Bivdu

Kitt Grønningsæter, KS

Mona Benjaminsen, Nettverk for fjord- og kystkommuner

Ingvild Fonn Asmervik, Naturvernforbundet

BA har kontaktet Nøstbakken for kommentar vedrørende saken. Hun sier referansegruppen består av ulike nærings og interessorganisasjoner som utvalget vurderte mest relevante gitt mandatet. Se hele hennes svar her .