Ba sjømatnæringen forberede seg på oljealderens slutt

foto