Kommune har 266.000 til utde­ling: Disse virksom­hetene skal priori­teres

foto