Forklarer hvorfor dokumenter har blitt journalført sent

foto