Forklarer hvorfor dokumenter har blitt journalført sent

Kommunedirektør Frank Nilssen i Brønnøy håper at nytt arkivsystem skal føre til at man unngår at dokumenter blir liggende lenge før de journalføres. Foto: Simon Aldra