foto
Onsdag besøkte formannskapet i Brønnøy DMS-et. Foto: Simon Aldra

Bilder: Formannskapets ferd gjennom det nye DMS-bygget