Invi­terer til folke­møte for å disku­tere den «kritiske situa­sjonen» i Sømna

foto