– Hovedinntrykket er at vi har veldig god beredskap

foto
Helse- og velferdssjef Arnt Myrvold i Bindal kommune viser kart over Sør-Helgeland og hvor ambulansebåt, ambulansehelikopter, ambulansebiler, brannbiler og legeskyssbåten er lokalisert. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen