Slik fordeles 826.000 mellom lokale lag og foreninger

foto
Blant mottakerne av grasrotandel på Sør-Helgeland er Sirkeline omplassering, som får 15.801 kroner. Foto: Tom-Reidar Thomasli