foto
Torleif Sandøy tok over gårdsdriften i 1984. Nå har han investert åtte milioner kroner i nytt fjøs med melkerobot for å gjøre en overtakelse attraktiv for neste generasjon. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Bygget nytt fjøs til åtte millioner