Arne Johansen (50) presenterte seg for kommunestyret