Trener måtte tørke tårer etter å ha hørt foreld­renes hyllest

foto