Nesten ingen kommuner vil ha vindkraft på land

foto