I takt med smittespredningen øker både forekomsten av influensa og innleggelser med influensa raskt. Årets influensautbrudd er i gang, melder FHI , og økningen skjer tidligere enn normalt.

Det ventes mye smitte rundt jul og nyttår.

Influensavirus A (H1N1) dominerer, men epidemien av RSV-infeksjoner øker også raskt, med stadig flere innleggelser, særlig av barn under fem år.

– Epidemier av luftveisinfeksjoner vil de nærmeste månedene gi stor belastning på helsetjenesten. Sykehusene og kommunene må ha beredskap for mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus, skriver FHI.

I uke 49 ble det registrert 163 nye innleggelser med influensa. Det er en kraftig økning fra 95 i uke 48. Per 11. desember var 61 prosent av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant sykehusinnlagte med influensa i denne aldersgruppen var bare 36 prosent vaksinert.

– Influensavaksineringen haster nå, slår FHI fast.

Antall nye pasienter innlagt med covid-19 har økt siden uke 39 fram til uke 48. Det er foreløpig rapportert om 289 nye pasienter i uke 49, men det vil trolig oppjusteres. I uke 48 var tallet 283.