I en epost til NTB opplyser Waltherzøe at beslutningen om å trekke seg er tatt særlig på bakgrunn av en pressemelding fra landsstyret 20. januar. I pressemeldingen uttrykte 19 regionale og sentrale tillitsvalgte, inkludert begge nestledere, sin mistillit.

Partiets første nestleder Joar Nesse overtar som fungerende partileder i INP. Det bekrefter andre nestleder Finn Arne Follestad overfor NRK.

Kontaktet konkurrent i hemmelighet

INP har den siste tiden vært preget av strid i ledelsen – der flere sentralt tillitsvalgte ønsket å kaste partilederen.

INPs generalsekretær Ole Martin Martinsen har stått i spissen for opprøret. Konfliktnivået har nådd det punktet at Martinsen sonderer mulighetene for å splitte partiet, skrev Klassekampen torsdag.

Avisen skriver at Martinsen i hemmelighet har kontaktet Folkets parti, tidligere Folkeaksjonen mot Bompenger, og tilbudt å ta med store deler av dagens INP over til dem.

– Særlig hovedtyngden av velgere i Rogaland og Vestland hvor INP står sterkt vil følge et «nytt» parti», skriver Martinsen i eposten.

Vil kaste generalsekretæren

Onsdag kveld hadde sentralstyret i INP et møte der eposten til Martinsen var på agendaen, skriver NRK. Der ble Martinsen informert at han ikke hadde styrets tillit. Styret ønsker å avsette ham, og de vedtok å frata ham medlemskapet sitt.

Martinsen avviser at han har vært illojal overfor partiet og sier til kringkasteren at målet med eposten han sendte til Folkets Parti, var å få kastet Waltherzøe som partileder, samt å gi INP en ny kurs.

Martinsen understreker at han ikke har noen planer om å gi seg som generalsekretær i INP.

Titalls varslingssaker

Tirsdag skrev Dagbladet at det var sendt et titalls varslingssaker om Waltherzøes atferd til partiets kontrollkomité.

I en pressemelding tok Martinsen et oppgjør med partilederen etter helgens landsstyremøte.

Martinsen mente han før møtet av partilederen hadde blitt karakterisert som representant for «kuppmakere» og «mørke krefter» – og at han derfor sto fram og kommentere partileders atferd og manglende respekt for vedtekter og regler, og mangel på vanlig folkeskikk og dannelse.

Waltherzøe ønsket ikke å kommentere meldingen.

Over sperregrensen

INP har de siste årene gått fra å være et marginalt parti til å gjøre flere målinger som plasserer dem over sperregrensen på 4 prosent.

I fjor høst fikk INP-representanter plass i kommunestyrer flere steder i landet.