Støre har bedt statsråder gå gjennom egne eksamens- og masteroppgaver