– Helsepersonellkommisjonen har levert en god beskrivelse av virkeligheten. Men tiltakene svarer ikke til det alvoret som beskrives, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen.

I en pressemelding skriver forbundet at det er en krise – og at man må gå løs på oppgaven med å løse sykepleierkrisen.

– Den løsningen må ta utgangspunkt i pasientens og befolkningens helsebehov. Unødig profesjonskamp eller enda hardere belastning for de ansatte er ikke en farbar vei, sier Larsen.

Hun mener kommisjonens rapport beskriver en virkelighet der det blir færre ansatte per pasient. Det pekes på at kommunehelsetjenesten allerede i dag mangler fastleger og sykepleiere, og at sykehusene har problemer med å rekruttere sykepleiere, intensivsykepleiere og jordmødre.

– Dette er ting vi har pekt på i mange år, sier Larsen til Sykepleien.

I meldingen sier NSF-lederen at de trenger at det investeres i flere sykepleiere både i kommune- og spesialisthelsetjeneste, og at helse får en mer rettmessig andel både av arbeidsstokken og av budsjettene.

– Helse er lik samfunn. For å sikre beredskap må det bo folk i hele landet, og folk bor der det er helsetilbud. Derfor er en satsing på helse også beredskap. Det er tøffe geopolitiske tider og vi trenger at det bor folk over hele landet med et godt helsevesen, sier Larsen.