Helse Nord under press både fra Helge­land og Finnmark i reha­bili­terings­saken