Dermed blir det ingen hotellstreik, bekrefter partene søndag ettermiddag.

Fellesforbundet fikk gjennomslag for økt lønn og bedre vilkår for ansatte i hotell, restaurant og catering, skriver LO-forbundet i en pressemelding.

– For Fellesforbundet var det helt avgjørende med reallønnsvekst for våre medlemmer. Mat, strøm og renter blir dyrere, og lønna må holde tritt, sier forhandlingsleder Clas Delp.

Begge parter sender nå forslaget til enighet ut til avstemning.

Økt minstelønn

Magne Kristensen, forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, kaller det en «svært krevende mekling».

– Det ble et dyrt oppgjør. Arbeidsgiverne har strukket seg langt for å finne en løsning og unngå streik. Vi er likevel tilfreds med å unngå konflikt, da mange reiselivsbedrifter fortsatt er i en vanskelig økonomisk situasjon etter to år med pandemi, sier Kristensen.

Enigheten innebærer et generelt tillegg på 4 kroner til alle. I tillegg økes minstelønnssatsene fra og med fire års ansiennitet med mellom 4,47 og 9,51 kroner timen, avhengig av hvor lenge man har jobbet i bransjen.

– Både hoteller og restauranter skal være seriøse og gode arbeidsplasser, hvor folk blir værende. Nå løfter vi gulvet i bransjen for alle, samtidig som vi har sikret større tillegg for dem som har lengre arbeidserfaring, sier Delp.

Satsene er allmenngjort, slik at det er ulovlig å betale mindre enn minstelønnen som nå er forhandlet fram.

Egen Parat-mekling

I alt 1.250 hotell-, restaurant- og cateringansatte hadde gått ut i streik fra søndag dersom partene ikke hadde kommet til enighet.

Parallelt har det også pågått mekling mellom NHO Reiseliv og YS-tilknyttede Parat. Her ble det meldt om enighet en halvtimes tid etter at enigheten var på plass med Fellesforbundet.

– Vi har fått gjennomslag for våre viktigste krav når det gjelder lønn, sier Parats forhandlingsleder Grete Dieserud.

– Etter en intens meklingsrunde er vi glade for å komme i mål med en avtale som er tilfredsstillende for våre medlemmer.