Foreldre har meldt bekymring for skolemiljø - nå blir det tilsyn