Helgelandssykehuset begrenser nyfødt-besøkene

Louise Larsson på fødestua og de andre avdelingslederne ser at det har vært positivt for foreldrene å ha litt mer ro. Foto: Simon Aldra