Vedtok endringer på sykehjem, innkjøp av bil og husrenovering

foto
Kommunestyret i Sømna var hjertens enige i alt torsdag i forrige uke. Samtlige saker ble enstemmig vedtatt. Foto: Bård Pedersen