Vedtok endringer på sykehjem, innkjøp av bil og husrenovering