– For mange av oss er det tungt å prate om at vi har det vanskelig

Gårdbruker Stig Arne Bjørnseth fortalte under et bondemøte i Sømna om utfordringer han selv har møtt og som har satt hans psykiske helse på prøve. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen