Fødeavdelingene på Helgeland stenger allikevel i sommer

foto