Kraftig økning av barn og unge i psykisk helsevern – kapasitetsutfordringer

foto